Nieuwe data Schrijfcafé 2019

Het Schrijfcafé was ontzettend gezellig, mooi,Schrijfcafe december 2018 warm, helend en inspirerend, in 2018. En daarom gaan we graag in 2019 verder!

Tot en met juni 2019 hebben we weer iedere derde vrijdag van de maand vastgelegd, met de bibliotheek in Venlo, bij het gezellige STEK! Schrijf jij (weer) met ons mee? De eerstvolgende keer is vrijdag 18 januari van 10.00-12.00 uur. Thema van die editie is: Liefde.

De andere data vind je hier!

Leerlingen labelen als hoogbegaafd is helemaal niet nodig

Mooi en helder artikel door Hans Koppies. Een etiketvrij onderwijs, daar strijd ik voor. Passend onderwijs als uitganspunt voor ieder kind, niet als interventie op specifieke kinderen.

Pedagoogle

Met het voorstel ‘een tussenjaar voor slimme, getalenteerde kinderen die nog niet toe zijn aan de middelbare school’ zaaide onderwijsminister Arie Slob dit voorjaar verwarring rond het begrip hoogbegaafdheid. Willy de Heer – die promoveerde op een onderzoek naar onderwijs aan ‘zeer makkelijk lerenden’ – luidde zelfs de alarmbel in een uitzending van de Monitor: ‘36.000 hoogbegaafde leerlingen zitten in de knel op de basisschool’. En dat kan blijvende gevolgen hebben aldus De Heer: ‘Dat een kind niet de arts wordt die het had kunnen worden maar misschien wel een zwerver.’ Een hoge intelligentie als ernstige risicofactor voor sociaal-emotionele problemen, en zelfs leerproblemen?

Dawkins en Dijkgraaf

De term ‘hoogbegaafd’ kom je niet tegen in de autobiografie van de wereldwijd gelauwerde etholoog, evolutiebioloog en schrijver Richard Dawkins. Dichter bij huis kreeg de eminente natuurkundige Robbert Dijkgraaf evenmin gedurende zijn schoolcarrière dit label. Ooit beschouwd als de architecten van bewonderingswaardige prestaties, worden…

View original post 1.480 woorden meer

Passie voor onderwijs – Agora Maas en Peel

Verdieping en uitbreiding op het artikel in FIJN Magazine, september 2018. Fijn dat je verder leest! – Judith

 

artikel FIJN Magazine

 

In 2002 startte ik in het onderwijs. Enthousiast en gemotiveerd begon ik als docente Nederlands. Maar helaas kwam ik er al snel achter dat ik het onderwijssysteem niet zo fijn vind. Ik geef les vanuit mijn hart, vanuit intuïtie, passie en motivatie. En dat werkt! Maar het matcht niet met de methodes, de boeken, de toetsen en de structuur van semesters en toetsweken. Ik moet in een keurslijf dat te strak zit en dat mijn creativiteit én motivatie drukt. Na 12 jaar met veel passie te hebben gewerkt, stopte ik als docent.

Dat deed pijn, maar tegelijk kwam het besef dat ditzelfde keurslijf veel leerlingen ook niet past. Die veel beter zouden ontwikkelen, gemotiveerder zijn en gepassioneerd kunnen raken over school, als ze meer regie krijgen. Of wanneer er beter naar hun onderwijsbehoeften wordt gekeken.

 

In Peel en Maas ontwikkelen de basisscholen zich steeds meer naar scholen met innovatieve onderwijsaanpak. Zo heeft De Nieuweschool een persoonlijke leerlijn voor ieder kind, zijn er op de Groenling basisgroepen, maar werken kinderen verder in niveau- en brede groepen, ook in nauwe samenwerking met Hoera (peuters en BSO), heeft De School een geheel eigen aanpak waarin de regie bij het kind ligt, op De Omnibus volgen de kinderen Jenaplanonderwijs, De Liaan brengt Daltononderwijs en ook op de andere scholen vinden prachtige ontwikkelingen plaats. Allemaal vanuit de opdracht voor Passend Onderwijs voor ieder kind. Stichting Prisma biedt daarnaast een bijzonder schooloverstijgend onderwijsarrangement (Topklas), dat erg goed aansluit bij de behoeften en leerstijlen van met name hoogbegaafde kinderen. Voor dit artikel sprak ik met Teun (11), Isa (12), Siem (11), Daan (10) en Fer (10). De interviews zijn in FIJN Magazine te lezen.

Daan zit op De Nieuweschool en vertelt me iets meer over de maatwerkgroep, die ze op vrijdag hebben. “Daar leren we vooral onze 21ste eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, kritisch denken, en probleemoplossend vermogen..” Ik vraag hem wat hem dat brengt en we komen op een IKEA-kast. Daan: “Ik kan nu eerst kritisch kijken naar de materialen en dan bepalen wat waar voor nodig is. Dan wordt veel al erg logisch. Je hebt meer overzicht en kunt ook al voorspellen wat moeilijk zal worden.”

In de Topklas werken kinderen met challenges. Dit houdt in dat ze op zoek gaan naar uitdagende projecten, waar ze vooraf een eigen, persoonlijk leerdoel in stoppen. Er wordt dus niet vooraf bepaald wat de inhoud is, om daarna te kijken wat er geleerd is, maar het leerdoel wordt vooraf, door het kind zelf bepaald. En de challenge is pas klaar als dat leerdoel is behaald. Challenges kunnen groot of kleiner zijn. Als het einddoel groot is, leren kinderen ook om zelf daarin logische, kleinere stappen te zetten, zodat de kans op succes groter is.

Siem werkt momenteel aan een eigen film. Waar veel kinderen dan na het opzetten van een kort verhaal meteen zouden zijn gaan opnemen, moet Siem eerst serieus en aandachtig nadenken over IMG_7032script, casting, filmlocaties, montage en dergelijke. Siem: “We zijn nu bezig met het script. Ik ben ook al op zoek naar filmlocaties. En we denken al na over verschillende shots in een scène; close-ups en vanuit verschillende hoeken. Die plakken we dan later over elkaar.” Dat lijkt me erg moeilijk. Daan vult aan: “Ja, maar ik kan dat best goed. Ik weet veel van monteren en zo, en daarom ben ik bij deze challenge aangehaakt.” Ik vraag Siem wat hij nu al geleerd heeft. “Vooral dingen regelen, organiseren, dan moet je ook plannen. Heel veel geduld hebben, want dit project duurt erg lang. Maar ook doorzetten. Van meester Frank moeten we álle stappen doorlopen die echte filmmakers ook doen. Soms is dat saai of lang, maar je ziet wel waar het voor nodig is.”

Na het interview ben ik nog getuige van een gezellige, leerzame theaterles. Deze wordt gegeven door Isa, met assistentie van Teun. Isa vindt theater ontzettend leuk en wilde zichzelf leren hoe je dan lessen daarin geeft. Want dat is toch wel heel wat anders gewoon meedoen met een les.

Ik heb de kinderen ook gevraagd welke tips ze hun huidige scholen en leerkrachten wilden meegeven. Fer: “Ik denk dat ze best meer mogen vertrouwen op wat we zelf al kunnen, en dat we echt veel dingen willen leren, maar vaak gewoon op een andere manier. Écht anders. Niet alleen hogere getallen om iets uitdagender te maken.” Siem: “We vinden het vooral leuk om dingen zelf uit te zoeken, in plaats van dat iemand anders voor ons bepaalt hoe we dingen moeten doen.”

Teun moet volgend jaar gaan beslissen naar welke middelbare school ze wil gaan. “Dat vind ik nog wel een lastige keuze. Want de meeste middelbare scholen werken nog op een meer ouderwetse manier. De stof staat in boeken en de leraar zegt wat je moet leren en hoe. Er is wel een school waar dat anders gaat, dat is Agora in Roermond. Maar ik weet nog niet of ik helemaal daar naar toe wil. Het is toch vrij ver en vriendinnen blijven waarschijnlijk in deze regio. Maar wat dan wél bij me past weet ik ook echt nog niet…” 

 

In onze regio timmeren de basisscholen hard aan de weg om ons onderwijs passender te maken, voor álle type kinderen en leerstijlen. Er is een ruime keuzemogelijkheid: christelijk of openbaar onderwijs, meer gestructureerd of juist vrijer, traditioneel of innovatief. Veel ouders stellen bij deze keuze ook de nabijheid van de school centraal, maar meer en meer hoor ik dat ouders bereid zijn om voor passend onderwijs dagelijks te reizen, echter meestal binnen een straal van 8 km.

In het voortgezet onderwijs vind ik de keuze helaas minder divers. Iedere school onderscheidt zich wel met bijvoorbeeld een sportklas, een DaVinci klas of een musicalopleiding, maar de wijze van lesgeven komt op iedere school uiteindelijk op hetzelfde neer: verschillende vakken via een vast rooster, vooraf bepaalde lesstof uit boeken of van websites en iPads, een docent die de snelheid en de route bepaalt en een afsluiting in een summatieve toets. Een toets die je afrekent op hoeveel je nog kunt reproduceren van wat is aangeboden.

de 5 werelden in beeld

De 5 werelden van Agora onderwijs

Behalve bij Agora in Roermond. Daar hebben leerlingen geen vakken, geen boeken en geen toetsen. Ze werken ook met challenges en leerlingen hebben zelf de regie. Nieuwsgierig spreek ik met Lucas (13) en Fay (13) uit Panningen, twee leerlingen van Agora Roermond.

Fay haar basisschooltijd verliep vlot en normaal. Er was nooit sprake van extra begeleiding of uitdaging. Maar toen ze in groep 7 op televisie iets over Agora zag, werd ze wel erg nieuwsgierig. Met name de manier waarop deze school werkt, en ook de open structuur van het gebouw spraken haar aan. Ze kon zich destijds nog niet echt een beeld vormen van hoe een schoolweek of -jaar eruit zou gaan zien, maar dat vond ze niet zo erg. “Het vertrouwen dat het zou goedkomen, kwam eigenlijk vooral vanuit mezelf. Dat komt omdat deze manier van leren nu eenmaal dichter bij mij staat.”

Lucas en Fay1.JPGLucas heeft een grote interesse in geschiedenis, met een voorliefde voor de Tweede Wereldoorlog. Hierover lees je FIJN Magazine meer. Hij heeft namelijk inmiddels een eigen bedrijf opgericht. “Voor mij was de basisschool wél erg saai. Ik vond het wachten op instructies en uitleg vervelend en ik werkte daarom vaak vooruit, maar moest daarna weer wachten. Het zelf plannen en regelen van mijn schoolwerk op deze school, is daarom erg goed voor mij. Ik ben er ook zelfstandiger door geworden. En ik weet goed wat ik wil. Daarom heb ik mijn eigen bedrijf opgezet. Na mijn examen, kan ik daar dus meteen al verder mee. Dat was me op een meer reguliere school waarschijnlijk niet zo snel gelukt.” Lucas vindt het ergens wel jammer, dat hij ook op Agora, uiteindelijk het centrale examen moet maken. “Het zou heel mooi zijn, als ook je examen dan meer op de Agora-manier kan. Dat je zelf kan beslissen hoe je je vaardigheden bewijst.” Fay: “Maar dan zal de wet wel moeten worden aangepast.” 

En daarmee sluiten we dit interview af, hoewel we onder het genot van een drankje nog wel hierover door spraken. Want ze hebben wel een punt; basisonderwijs én voortgezet onderwijs zetten flinke stappen om het aanbod te innoveren, maar de afronding van een opleiding blijft nog altijd dat ouderwetse toetsmoment, waar een punt tussen 0 en 10 uit komt. Een punt, dat je waarde en mogelijkheden voor de toekomst bepaalt. En dat past in mijn ogen niet helemaal bij de prachtige voorbeelden die we hierboven zagen.
AGORA maas en peel_logo

Mijn vriendin Odilia Rens zag in haar omgeving ook dat veel kinderen juist op de middelbare school uiteindelijk toch vastlopen. Ze trok zich dat gepassioneerd aan en startte de initiatiefgroep Agora Maas en Peel. Deze groep ouders en professionals wil een middelbare school waarin het onderwijs een openbaar karakter heeft en een Agora-leerroute. Een school die uiteindelijk een passende volgende stap is voor al die kinderen de nu zo dankbaar gebruik maken van de mooie ontwikkelingen in het basisonderwijs in onze regio. Voor mij was het een logische stap me bij dit initiatief aan te sluiten. Samen met Odilia bekijk ik de mogelijkheden voor samenwerking met bestaande scholen, met daarbij een kritisch, onderzoekende houding. Want het gaat ons niet om het aanpassen van iets dat er al is. Wij willen echt een Agora-route, zoals deze is bedoeld. Complementair aan het bestaande. Want we begrijpen dat het niet iedereen zal passen, en dat hoeft ook niet. De middelbare scholen in onze regio doen ontzettend goede dingen, voor heel veel kinderen.

 Maar innovatie is wel nodig. Ónze doelgroep is die groep kinderen, die juist excelleren bij volledige zelfregie. Kinderen en ouders die geloven in een andere aanpak. Die willen pionieren en die vertrouwen op een goede afloop. En daarvan zijn de bewijzen inmiddels ook binnen: via Agora hebben leerlingen inmiddels het Centraal Examen afgelegd én behaald.

 red monkeyAgora Maas en Peel wordt een complementair aanbod, naast al het goede dat onze regio al te bieden heeft. Welke vorm dit krijgt – een aanbod binnen een bestaande school, een nieuw op te richten school, een dependance van een andere school – dat is op dit moment niet zeker. Maar het wordt een leerroute waarin kinderen middels challenges en eigen regie, hun eigen ontwikkeling en leren in handen nemen. Waarin eigenaarschap en zelfontplooiing centraal staan. Wanneer we kunnen starten is mede afhankelijk van de samenwerkingspartners. Maar wij gaan ervoor.

Ik houd je graag op de hoogte van de ontwikkelingen van onze gesprekken met bestaande onderwijspartners, met de gemeente Peel en Maas en gedeputeerde staten. Want we zijn druk bezig.

Wil jij met ons meedenken of zelfs meewerken? Of wil je nieuwsbrieven van ons ontvangen? Meld je dan bij mij! Kijk verder op Facebook.

Handige links:

Vraag & Antwoord Agora

Agora Roermond

 

Wie de broek past…

Met de burgeriSpijkerbroek kindnitiatiefgroep Agora Maas en Peel, waarin ik me sterk maak voor een nieuwe, complementaire onderwijsstroom voor het voortgezet onderwijs, had ik laatst een gesprek met verschillende betrokken partijen. Daarin werd onder andere gesproken over het aanbieden van deze stroom in ofwel een bestaande school, ofwel een nieuw op te richten school. Een logisch vraagstuk, denk ik hier.

Voor beiden valt wat te zeggen. Maar waar de gesprekspartners in dit kader, op zoek naar beeldspraak, kwamen met de vergelijking van verschillende supermarkten waar de klant tussen kan kiezen (neem Aldi en Jumbo), daar kwam meteen de discussie op gang over de positieve en negatieve effecten van concurrentie. Over betaalbare oplossingen. En als het daar over gaat, gaat het dus toch over de knikkers.

 

Passend Onderwijs voor ieder kind. Het is het doel van onze overheid, de opdracht van onze samenleving. Ik vond in dit kader ineens een andere metaforische vergelijking. Eén die mij al pratende met een collega spontaan inviel, en die veel meer recht doet aan het vraagstuk waar wij voor staan.

Lees verder

Schrijfcafé – PASSIE

Het Schrijfcafé van aanstaande vrijdag gaat over PASSIE! De afgelopen maanden heb ik, Judith, met heel veel passie en toewijding gewerkt aan het realiseren van een grootse balletvoorstelling met wel 100 ballerina’s. Want naast taal en teksten, is ballet een echte passie. En daarnaast ben ik gek op dit soort afgebakende projecten; in korte tijd vol ergens voor gaan.

IvarFotografie-77

Passie en concentratie

Het zwarte-gat-syndroom kwam daarna, maar ook dat geeft mij een bepaalde motivatie om gepassioneerd op zoek te gaan naar een nieuw project. En ook dat ligt al weer klaar.

Leef jij vanuit passie? Waarover ben jij gepassioneerd? Zou je meer met je passie willen doen?

 

Kom op vrijdag 15 juni, van 10.00-12.00 uur naar het TAALjuweel Schrijfcafé in Leescafé ’t Begienke in Venlo.

Agora Maas en Peel: écht innovatief onderwijs!

voorlopig logoIn februari 2017 hoorde ik over het initiatief Agora Maas en Peel. Een initiatiefgroep van  schooldirecteuren, professionals en betrokken burgers om in de regio Maas en Peel een middelbaar schoolconcept mogelijk te maken dat anders is dan het huidige aanbod.

Geen reguliere school met jaarklassen, schoolvakken, boeken en toetsen, maar onderwijs dat uitgaat van de intrinsieke motivatie van kinderen. Dat de interesses van kinderen als leidraad neemt, de maatschappij indeelt in verschillende werelden die goed aan elkaar te koppelen zijn. Een school waar kinderen met verschillende achtergronden, intelligentieniveaus, drijfveren en vaardigheden samen leren van en met elkaar. Waar docenten begeleider zijn en niet de stof dicteren. Waar onderzoeken de belangrijkste vorm van leren is. Naar voorbeeld van het huidige Agora in Roermond.

de 5 werelden in beeld

In augustus van dit jaar sloot ik mij aan bij deze initiatiefgroep. Agora Maas en Peel heeft grote ambities. Het liefst starten we komend schooljaar met de eerste groep leerlingen. Odilia Rens en ik vertelden hierover op omroep Peel&Maas, zowel op televisie als op de radio. Klik hieronder op de links voor deze uitzendingen.

Radio (vanaf 35 minuten)

Televisie  (item van 6 minuten)